Pyetjet parlamentare të: Adriana Matoshi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur