Pyetjet parlamentare të: Burim Karameta

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
24/02/2022 Financa
Faleminderit, kryetar! Kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë, I nderuar ministër Hekuran, i dimë veprimet e shumta, edhe me greva shumëditëshe, por jo vetëm, të ish-punëtorëve të Fabrikës së Gypave, të cilët i kanë bërë deri në vendimin e datës 1
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po