Pyetjet parlamentare të: Vendenis Lahu

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur