Pyetjet parlamentare të: Driton Hyseni

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
16/07/2021 Mjedis
Për sot kam përzgjedhur që të ngre një çështje e cila ka të bëjë me deponinë e mbeturinave të vendosur në Komunën e Podujevës, respektivisht në fshatin Dumnicë. Nga bashkëbisedimet që kemi pasur me banorët e fshatit Dumnicë, respektivisht të lagjeve që s
Lexo më shumë
Liburn Aliu Po
25/11/2021 Industri
Të nderuar kolegë deputetë, Përkundër anëtarësimit të vendit tonë në CEFTA në vitin 2007, ne në terren ende kemi shumë barriera tregtare, sidomos barriera tregtare jotarifore nga ana e shtetit serbë. Afaristët e Kosovës që duan të eksportojnë në Serbi ap
Lexo më shumë
Rozeta Hajdari Po
25/11/2021 Industri
Faleminderit, kryetar! Unë personalisht mendoj, ministre, që kapaciteti i UNMIK-ut, duke marrë parasysh prezencën shumë minimale që është në Kosovë, nuk ka mundësi të na përfaqësojë më tutje, kështu që shumë mirë që i jeni adresuar me letër sekretariatit
Lexo më shumë
Rozeta Hajdari Po
28/03/2022 Infrastrukturë
Po, kryetar, në rregull është, edhe kartelën e kisha vendosur me kohë në pozicionin e duhur. Faleminderit, për mundësinë, kryetar! Meqë ministri nuk është këtu, megjithatë unë kam bërë këtë pyetje para disa kohëve po e ngre si çështje, për arsye se është
Lexo më shumë
Liburn Aliu Jo
19/05/2022 Ekonomi
Faleminderit, kryetar! Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, për qytetarët e vendit! Ministre Rizvanolli, Keni prezantuar publikisht një projekt jashtëzakonisht të madh, që quhet “Solar for Kosovo”, i cili pritet të jetë një nga termocent
Lexo më shumë
Artane Rizvanolli Po
19/05/2022 Ekonomi
Faleminderit, kryetar! Shpresoj shpejt t’i evitojmë këto probleme teknike. Pyetja shtesë që kam për ministren në çështjen e projektit “Solar for Kosovo” është se çfarë do të thotë projekti i tillë për tendencën tonë drejt energjisë së p
Lexo më shumë
Artane Rizvanolli Po
13/04/2023 Infrastrukturë
Niveli i mirëmbajtjes në disa prej rrugëve të vendit është jashtëzakonisht jo në nivelin e duhur, sidomos në rrugën Podujevë-Prishtinë, në atë Prishtinë-Gjilan, Gjilan-Dardanë, GjilanViti, por edhe rrugë të tjera. Këto gropa, ju e dini shumë mirë që para
Lexo më shumë
Liburn Aliu Po
13/04/2023 Ekonomi
Ku qëndron puna me punimet, apo me planin, për Zonën Ekonomike në Podujevë dhe kur mund të kemi investime konkrete të ministrisë në drejtim të përmbushjes së kësaj nevoja shumë të madhe që ka Podujeva, që ta ketë Zonën e vet Ekonomike.
Rozeta Hajdari Po