Pyetjet parlamentare të: Gramos Agusholli

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
26/05/2022 Financa
Faleminderit, kryetar! I nderuar ministër, Nga praktika e mëhershme, kontributet e të punësuarve në sektorin publik të arsimit, kulturës dhe shëndetësisë për anëtarësinë e tyre në sindikatën përkatëse si SBASHK dhe FSSH lidhet direkt nga mekanizmat e Min
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po