Pyetjet parlamentare të: Shqipe Metaj - Isufi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
06/05/2021 Arsim
Faleminderit, nënkryetare! Të gjithë ju të pranishëm, Pyetjet e mia kanë të bëjnë me Ministrinë e Arsimit. Jemi të vetëdijshëm për problemet dhe gjendjen të cilën e keni trashëguar, e nderuar ministre, në ministrinë që e udhëhiqni. Një gjendje aspak e mi
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
06/05/2021 Arsim
Pyetja e dytë ka të bëjë me testin e klasave përfundimtare, klasave të nënta, testin e arritshmërisë dhe klasave të dymbëdhjeta. Duke pasur parasysh periudhën më të gjatë kohore të ballafaqimit me mësimin gjatë pandemisë për këtë vit shkollor ose për kët
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
06/10/2023 Kulturë
Meqë Qeveria ka ndarë mjetet për projektin e ndërtimit të memorialit për gratë ushtare, i nderuar ministër Çeku, do të ishte e mirëseardhur një përgjigje dhe një sqarim se kur pritet të fillojë implementimi i këtij projekti, në mënyrë që të mos ha
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Po
06/10/2023 Sport
Në cilën fazë të projektit për projektin e palestres sportive ne Gremejemi aktualisht? Cilët janë hapat që ministria juaj i ka ndërmarrë apo pritet të ndërmarrë për finalizimin e këtij projekti?
Hajrullah Ceku Po
06/10/2023 Kulturë
Duke e ditur që kjo qendër është e një rëndësie të veçantë për t’i ofruar komunitetit hapësirë dhe mundësi të realizimit të shumë aktiviteteve kulturore sportive. Pyetja ime është kur do ta kenë mundësinë qytetarët e Ferizajt ta kenë këtë qendër të
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Po
06/10/2023 Arsim
Dilat janë veprimet e MASHT-it për të ndikuar në përshpejtimin e përfundimit të projektit të shkollës në Talinovc? Çfarë hapash ka ndërmarrë Ministria lidhur me monitorimin dhe kur parashihet përfundimi dhe funksionalizimi i plotë i shkollës në fj
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po