Pyetjet parlamentare të: Halil Thaçi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
20/04/2023 Sociale
E dimë se është shumë e rëndësishme që ankesat e punëtorëve që kryesisht janë të sektorit privat të kanalizohen dhe të adresohen përmes rrugëve zyrtare dhe strukturimit, funksionalizimi i numrave të kontaktit të Inspektoratit të Punës është i rëndësishëm
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po