Pyetjet parlamentare të: Halil Thaçi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur