Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Driton Selmanaj

Data Sektori Çështja
17/06/2021 Drejtësi
: Faleminderit, kryetar! Unë do të vazhdoj me temën e njëjtë të parafolëses, lidhur me vendimin për shkarkimin e kryesueses së KQZ-së nga ana e Presidentes së Kosovës. Sipas vlerësimit tonë, një vendim i tillë paraqet një precedent të rrezikshëm dhe m
Lexo më shumë
19/10/2021 Ekonomi
Faleminderit! Shumë të nderuar kolegë deputetë, Kabinet qeverisës, Në seancat e kaluara nuk e kemi dhënë trajtimin meritor kësaj teme, me arsyen e vetme që gjithçka thjerrëzohej se po bëhej në funksion të zgjedhjeve lokale. Por tani askush nga ne n
Lexo më shumë
22/02/2022 Drejtësi
Faleminderit, kryetar! Unë sot do të ngre një çështje, për të cilën besoj që pajtoheni të gjithë që ka 20 vjet që si shtet dhe institucioni nuk e kemi trajtuar seriozisht dhe kjo ka të bëjë me njohjen e stazhit pensional ose kufizimin që është bërë
Lexo më shumë
24/02/2022 Drejtësi
Faleminderit, kryetar! Unë do të flas për një çështje që ka të bëjë me fatin e 1396 punëtorëve të ish-kombinatit të gomës ‘Ballkani’ në Suharekë. 7 Në vitin e ardhshëm, të nderuar kolegë deputetë, bëhen 10 vjet që këta punëtorë kanë hy në grevë n
Lexo më shumë
24/02/2022 Drejtësi
Faleminderit, kryetar! Po, shumë i nderuar zoti Krasniqi, Të gjitha ato që i tha qëndrojnë, më përjashtim të asaj që u apostrofova unë. Tash t’ju them të drejtën, për dallim prej kësaj Qeverie, unë 12 herë i kam pritur në zyrë. Kam ftuar AKP-në në t
Lexo më shumë
28/04/2022 Infrastrukturë
Faleminderit, kryetar! Shumë të nderuar, kolegë deputetë, Unë do të ngre një çështje që është bërë problematike për bashkatdhetarët tanë që udhëtojnë nëpër Evropë. Dhe, çka ka të bëjë, cila është intenca ime? Ka të bëjë me problemet që shteti i Austrisë
Lexo më shumë
14/04/2022 Drejtësi
Shumë të nderuar kolegë deputetë, Kabinet qeveritar, Në emër të Grupit Parlamentar të LDK-së dua të shtroj një çështje që ka të bëjë me mosrespektimin ose them përpjekje për t’i neglizhuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Të nderuar kolegë deputetë,
Lexo më shumë