Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Xhavit Haliti

Data Sektori Çështja
17/06/2021 Infrastrukturë
Faleminderit! Zoti kryetar i Kuvendit, Unë të kisha propozuar që të gjitha marrëveshjet, të cilat janë bërë në emër të Kuvendit dhe në raport me Kuvendin e Kosovës dhe kuvendet tjera t’ua shpërndani deputetëve në përputhje me kompetencat tuaja dhe që
Lexo më shumë
02/08/2021 Punë të Brendshme
: Faleminderit! Pas këtyre shqetësimeve të mëdha, është vështirë të flitet, por sidoqoftë unë e dëgjova edhe një parafolës që e ngriti çështjen e zjarreve në Kosovë. Unë dua të apeloj tani edhe te qytetarët, por edhe te qeveria veçanërisht që të merre
Lexo më shumë
09/02/2022 Infrastrukturë
Faleminderit zonja kryesuese e seancës! Unë kam një shqetësim që të ngre sa i përket qytetarëve të zonës së Podgurit, po edhe të Pejës, meqenëse kjo Qeveri, as Parlamenti në fund të fundit, nuk ka miratuar realizimin e projekteve të cilat nga Komuna
Lexo më shumë