Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Ariana Musliu - Shoshi

Data Sektori Çështja
06/05/2021 Punë të Jashtme
E nderuar kryesuese, I nderuar Kabinet qeveritar, Të nderuar deputetë, Shumë të dashur qytetarë, Pasi që ministrja e ka marrë guximin sot që të vijë në Kuvendin e Kosovës, pra ta përmbushë obligim e saj moral dhe ligjor, unë e kam parë të arsyeshme
Lexo më shumë
20/05/2021 Punë të Jashtme
Faleminderit, i nderuar kryetar! I nderuar Kabinet qeveritar, Të nderuar deputetë, Shumë të dashur qytetarë, Që zonja ministre nuk e ka idenë se çka është shërbimi i jashtëm dhe çka do të thotë përfaqësim i Republikës, këtë po e shohim çdo ditë me
Lexo më shumë
27/05/2021 Punë të Brendshme
E nderuar kryesuese! I nderuar Kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë, I nderuar kryeministër, 14 Unë i kam dy çështje, të cilat kisha dashur të dëgjoj nga ju, përveç çështjes së reciprocitetit, më intereson të di më shumë për dialogun me s
Lexo më shumë
24/06/2021 Punë të Jashtme
: I nderuar kryetar! I nderuar Kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë dhe shumë të dashur qytetarë, Shkas pse mora fjalën sot në këtë Kuvend janë dy çështje shumë të rëndësishme të vendit tonë në arenën ndërkombëtare. E para ka të bëjë me dekl
Lexo më shumë