Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Jetmire Vrenezi

Data Sektori Çështja