Shqyrtimi i dytë i Projekt-kodit Penal i Republikës së Kosovës

23/11/2018 18:00:00

Të pranishëm: 68

Munguan: 51

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota