Lista e udhetimeve - LDK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 151.20 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  20/12/2017 01/01/0001 188.10 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  21/12/2010 01/01/0001 536.58 €
  Sllovaki
  Nuk ka të dhëna
  13/12/2017 01/01/0001 129.60 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  13/12/2017 01/01/0001 247.50 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  15/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2017 01/01/0001 572.03 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €