Lista e udhetimeve - LVV

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  29/12/2017 01/01/0001 337.99 €
  Sllovaki
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 129.60 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  14/12/2017 01/01/0001 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 868.16 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/12/2017 01/01/0001 863.16 €