Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 102
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 48
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-292 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Bashkimit Evropian “Drejtësia”

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-291 për Gjykatën Administrative

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të Avokatit të Popullit Ex officio nr. 227/2019

  • 5. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr.08/L-249 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës

   I miratuar
  • 6. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr. 08/L-272 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 08/L-149

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i planit të punës së Komisionit për sesionin pranveror

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozimeve për anëtar të Këshillit Prokurorial nga radhët e Odës së Avokatëve

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-258 për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë;

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës për rastin KO55/23 që ka të bëjë me vlerësimin e propozim amendamenteve Kushtetuese, të propozuara nga deputeti Kujtim Shala i mbështetur nga 39 deputet të tjerë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Intervistimi i kandidatëve për pozitën e anëtarit në Keshillin Prokurorial të Kosovës, nga radhët e shoqërisë civile.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 22.12.2023 dhe 16.1.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozimeve për anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Fakulteteve Juridike

   I miratuar
  • 4. Shkresa e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me kërkesen KO 283/23

   I miratuar