Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 5
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 17.03.2023

   I miratuar
  • 3. Diskutim lidhur me punën dhe mandatin e Komisionit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 24.02. 2023

   I miratuar
  • 3. Njoftim ne lidhje me procedimin e projekt-amendamenteve kushtetuese

  • 4. Formimi i Grupit të punës për shqyrtimin e Projektligjit për Kontrollin e Integritetit të Pozitave të caktuara në Sistemin e Drejtësisë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 20 dhe 27.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim Amendamenteve Kushtetuese

   I miratuar
  • 4. Raportimi i përfaqësuesit të Ministrisë së Drejtësisë lidhur me progresin në hartimin e Projektligjit për zhvillimin e procesit të vlerësimit kalimtar

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i planit të punës së Komisionit Ad-hoc

   I miratuar
  • 3. Formimi i Grupit punues për adaptimin e amendamenteve kushtetuese

   I miratuar
  • 4. Paraqitja e pakos së dokumenteve për Zhvillimin e Procesit të Vlerësimit Kalimtar; E ftuar: ministrja e Drejtësisë znj. Albulena Haxhiu;

   I miratuar
  • 5. Diskutim për modalitetet e bashkëpunimit me palët e interesit

  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Konstituimi i Komisionit

   I miratuar
  • 3. Diskutim lidhur me plani veprimit të Komisionit

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme