Pyetjet parlamentare të: Erxhan Galushi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur