Pyetjet parlamentare të: Fridon Lala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
13/12/2021 Ekonomi
Faleminderit, i nderuar kryetar! I nderuar kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë, Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, Në seancën e 7 korrikut e kam ngrehur shqetësimin lidhur me projektin e ndërtimit të 273 shtëpive për pjesëtarë të komu
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
14/10/2022 Drejta të Njeriut
Më 20 maj 2022 Zyra e Kryeministrit për çështje të komuniteteve e kishte hapur thirrjen “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të komuniteteve në Kosovë”, thirrje kjo që parashihte përkrahje financiare për OJQ-të dhe mediat që punojnë në kuadë
Lexo më shumë
Emilija Redzepi Po