Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 47
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 10
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 6.02.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-258 për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet të mbajtura më 13 dhe 14 dhjetor 2023

   I miratuar
  • 3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit, për sesionin pranveror 2024

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente të Komisionit funksional për Projektligjin nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projek-Kodin Doganor dhe të Akcizave nr.08/L-247

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 21 dhe 23 nëntor 2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit Civil

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-255 për shërbimet sociale dhe familjare

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-244 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-043 për lirinë e asociimit në organizatat joqeveritare

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-227 për përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedurat gjyqësore dhe arbitrazh

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-182 për konfliktet administrative

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-218 për organizimin e tregut për produktet bujqësore

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-250 për ndryshime klimatike

   I miratuar
  • 10. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-212 për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin Nr.08/L-238 për Fondin sovran të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-245 për artin dhe kulturën

   I miratuar