Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 30
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 10
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.02.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-123 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive Ekzekutive, me raport amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-155 për sanksionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të të drejtave të njeriut, me raport amandamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-201 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-081 për energjinë, me raport amandamente të Komisionit funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-110 për Agjencinë e Kosovës për Akreditim, me raport amandamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport

   I miratuar
  • 7. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit, për sesionin pranveror 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura, më 1.02.2023 dhe 9.02.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-137 për Pyje, me raport amendamente të Komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-172 për Sigurinë e përgjithshme të produkteve, me raport amandamente të Komisionit funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Draft- planit të Punës së Komisionit për sesionin pranveror 2023

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Diskutim lidhur me çështjen e moszbatueshmërisë së Ligjit nr.05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi;

  • 3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit të mbajtur me 30.01.2023

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 22.12.2022 dhe 19.01.2023

   I miratuar
  • 3. Miratimi i Raportit të punës së komisionit për vitin 2022

   I miratuar
  • 4. Formimi i grupit punues për hartimin e planit të punës së komisionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 08/L-l 75 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, me raport amandamente të Komisionit funksional për Çështjen e Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-121 për Byronë Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, me raport amandamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • 4. Të ndryshme