19/10/2021 10:40:39

Të pranishëm: 106

Munguan: 14

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    106 deputë të pranishëm