05/05/2022 10:27:28

Të pranishëm: 104

Munguan: 15

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    104 deputë të pranishëm