23/12/2022 11:00:00

Të pranishëm: 97

Munguan: 23

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    97 deputë të pranishëm