18/01/2023 10:00:00

Të pranishëm: 102

Munguan: 18

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    102 deputë të pranishëm