19/01/2023 10:00:00

Të pranishëm: 101

Munguan: 19

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    101 deputë të pranishëm