06/03/2023 12:00:00

Të pranishëm: 120

Munguan: 0

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    120 deputë të pranishëm

    0 deputetë munguan