26/04/2023 11:00:00

Të pranishëm: 85

Munguan: 35

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    85 deputë të pranishëm