28/07/2023 10:00:00

Të pranishëm: 79

Munguan: 41

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    79 deputë të pranishëm