09/11/2023 10:00:00

Të pranishëm: 99

Munguan: 21

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    99 deputë të pranishëm