18/01/2024 10:00:00

Të pranishëm: 80

Munguan: 40

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    80 deputë të pranishëm