15/02/2024 10:00:00

Të pranishëm: 96

Munguan: 24

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    96 deputë të pranishëm