28/03/2024 10:00:00

Të pranishëm: 98

Munguan: 22

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    98 deputë të pranishëm