Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,

15/09/2022 16:19:38

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120