Shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale për caktimin e taksave vjetore për vitin 2023

10/11/2022 10:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120