Shqyrtimi në lexim të dytë i Projektligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve

09/03/2023 10:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120