Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-209 për investime të qëndrueshme

03/05/2023 11:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120