Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike Qendrore për vitin 2021

03/05/2023 11:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120