Rezoluta për vlerësimin e punës së Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit për vitin 2022

28/03/2024 12:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120