Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performancës “Parandalimi dhe reagimi i situatave emergjente”

04/10/2021 10:30:51

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120