Formimin e Komisionit “Ad-hoc” për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Ankesave të Mediave.

04/10/2021 10:30:51

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120