Shqyrtimi i propozim - vendimit të Qeverisë së Kosovës për ratifikimin e anëtarit ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror për Cilësi

19/10/2021 10:40:39

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120