Emërimi i anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës

23/11/2021 14:20:42

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120