Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për vitin 2020

22/11/2021 14:15:32

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120