Shqyrtim i dytë i Projektligjin nr. 08/L-076 për mbrojtjen e sekreteve tregtare

11/05/2022 12:17:09

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120