Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 08/L-033 për provimin e jurisprudencës

14/06/2022 14:10:51

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120