Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-070 për Pijet e Forta Alkoolike

14/06/2022 14:10:51

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120