Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2021

03/08/2022 10:46:58

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120