Votimi i Projektligjit për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore me 6 amendamente

04/08/2022 11:11:18

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120