Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-079 për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit nr. 02/L- 85 për peshkatari dhe akuakulturë

04/08/2022 11:18:45

Të pranishëm: 0

Munguan: 119

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 119