Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-094 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 02/L- 9 për ujitjen e tokave bujqësore

04/08/2022 11:18:45

Të pranishëm: 0

Munguan: 119

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 119