Zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës

04/04/2021 17:06:57

Të pranishëm: 0

Munguan: 106

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 106